COOKIE-BELEID - CREZZUR


Artikel 1 – Algemeen

Zoals vereist door artikel 129, 1° van de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 wil CREZZUR de bezoekers van haar websites informeren over het gebruik van cookies. CREZZUR maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, zoals pixels en tags, om de gebruikerservaring van de bezoekers en geregistreerde klanten (hierna: de gebruiker) van de website onder de hierna volgende domeinen zo optimaal mogelijk te houden: https://www.crezzur.com/. De specifieke doeleinden voor het gebruik van cookies zijn verder bepaald onder artikel 3.
Artikel 2 - Identificatie cookie

2.1          Een cookie is een klein bestandje dat op het apparaat van de gebruiker wordt geplaatst. Ze helpen CREZZUR om het apparaat van de gebruiker te identificeren en maken het gebruik van de diver-se functionaliteiten van de website mogelijk.

2.2.        Bij het eerste bezoek van de gebruiker op de website zal op de eerste pagina een balk worden weergegeven om de gebruiker te wijzen op het bestaan van de cookies en de gebruiker de mogelijkheid te bieden om hetzij (1) de website verder te gebruiken zonder de cookies uit te schakelen, hetzij (2) de website te verlaten.

2.3.        Als de gebruiker geen cookies wilt ontvangen, kan deze zijn/haar browserinstellingen wijzigen van het apparaat waarop de website wordt bezocht. Indien de gebruiker de website gebruikt zonder de browserinstellingen te wijzigen, wordt de gebruiker verondersteld akkoord te gaan om alle cookies te ontvangen op de website. De gebruiker dient er rekening mee te houden dat de gebruikerservaring en/of de functionaliteiten van website niet optimaal zal zijn /zullen werken zonder cookies.
Hoe zet u cookies uit?
Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat voor de door u gebruikte browser doen.

    Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
    Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
    Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
    Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Hou er wanneer u cookies uitschakelt wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken. Hieronder in art. 8 van dit Cookie-beleid vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die CREZZUR op haar website gebruikt.[ab2]
Artikel 3 – Verantwoording van de verwerking

3.1.        CREZZUR verricht iedere verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens zoals bepaald in de Pri-vacy Policy van de Website. De gebruiker aanvaardt eveneens dat CREZZUR toegang heeft tot de door de cookies verzamelde gegevens en dat CREZZUR deze gegevens opslaat. Deze opslag van of de toegang tot informatie vormt een verwerking van persoonsgegevens met het oog op de realisatie van de in deze Cookie Policy en in de Privacy Policy vermelde doelstellingen.

3.2.        De gebruiker van de website kan op elk moment en kosteloos zijn of haar toestemming intrek-ken, door de cookies uit te schakelen in haar eigen browser.
Artikel 4 – Rechten van de gebruiker

Overeenkomstig de Privacy Policy beschikt de gebruiker ten allen tijde over het recht tot toegang en verbetering van de gegevens die op hem of haar betrekking hebben en die werden verzameld door mid-del van cookies. Hij/zij heeft eveneens het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van deze gegevens en/of de overdracht van deze gegevens aan derden voor promotiedoeleinden van pro-ducten en diensten. De gebruiker kan tevens vragen om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens, of gegevens die niet of niet meer up-to-date zijn te verbeteren of te schrappen. De gebruiker heeft tevens het recht CREZZUR te vragen om de persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken, en ook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Artikel 5 - Bewaartermijnen

CREZZUR zal de persoonsgegevens van de gebruiker die het verwerkt via de cookies bewaren gedu-rende de volledige duurtijd dat de website of toekomstige versies ervan die dezelfde persoonsgegevens gebruiken, online zijn. De bewaartermijn van de persoonsgegevens die via cookies van derden verwerkt worden, is bepaald door het privacybeleid van de betrokken cookies.
Artikel 6 – Klachten

De gebruiker heeft steeds het recht om alle klachten inzake datalekken of vermeende schending van de privacy inzake het gebruik van cookies door CREZZUR in te dienen bij de Belgische Gegevensbe-schermingsauthoriteit via de volgende coördinaten:
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel:       +32 (0)2 274 48 00
Fax:       +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
Website: https://www.privacycommission.be /
Artikel 7 – Geen cookies van derden

Er zijn geen derden die adverteren op de website of cookies op het apparaat van de gebruiker plaatsen waarmee deze de website bezoekt.
Artikel 8 - Soorten gebruikte cookies

8.1.        CREZZUR gebruikt twee soorten cookies: permanente en sessiecookies. Een permanente cookie wordt ingesteld zodra de gebruiker zich heeft aangemeld met een account. De volgende keer dat de gebruiker de website bezoekt met hetzelfde apparaat, biedt de permanente cookie CREZZUR de mogelijkheid om de gebruiker als bestaande gebruiker te herkennen, zodat de gebruiker zich niet op-nieuw hoeft aan te melden om de website te gebruiken.

8.2.        Een sessiecookie wordt gebruikt om een specifiek bezoek aan de website te identificeren. Sessiecookies vervallen na een korte periode of wanneer de gebruiker de browser sluit waarmee het bezoek is gebeurd.

8.3. CREZZUR kan andere technologieën zoals Adobe Flash gebruiken om het functionele equivalent van een cookie op het apparaat van de gebruiker te plaatsen.

8.4. CREZZUR kan cookies instellen wanneer de gebruiker de website bezoekt of de cookies kunnen worden ingesteld door andere websites of services die inhoud uitvoeren op de pagina die de gebruiker op de website bekijkt (de cookies van derden).
Artikel 9- Doeleinden van de cookies

9.1.        De cookies die CREZZUR gebruikt, verschaffen informatie omtrent het tijdstip van de dag waarop de gebruiker de website bezoekt en de voorkeuren van de gebruiker. Tevens gebruikt CREZZUR de cookies om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Cookies maken de interacties met de website ook veiliger en sneller. Ze zorgen ervoor dat de gebruikerservaring op de gebruiker is afge-stemd en overeenkomt met de persoonlijke instellingen van de gebruiker.

9.2. CREZZUR gebruikt cookies voor verschillende doelen:

    Verificatie

CREZZUR gebruikt cookies om te weten wanneer de gebruiker is aangemeld, zodat het de juiste infor-matie kan weergeven en de gebruiker een persoonlijke gebruikerservaring kan bieden.

    Beveiliging

CREZZUR gebruikt cookies voor het ondersteunen of inschakelen van de beveiligingsfunctionaliteiten die CREZZUR toepast, en om CREZZUR te helpen bij het detecteren van kwaadaardige activiteiten.

    Voorkeuren, functies en dienstverlening

CREZZUR maakt gebruik van cookies om te weten welke taal de gebruiker wil gebruiken, wat zijn of haar communicatievoorkeuren zijn, en ze helpen de gebruiker bij het invullen van formulieren op de web-site. Ze verschaffen de gebruiker tevens functionaliteiten en aangepaste inhoud.

    Prestaties, analyse en research

CREZZUR maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over hoe de website en eventuele plug-ins wereldwijd presteren. CREZZUR gebruikt tevens cookies om producten, functies en diensten te begrijpen, te verbeteren en te onderzoeken, ook wanneer de gebruiker de website opent vanaf andere websites, toepassingen of apparaten, zoals een apparaat dat niet de eigendom is van de gebruiker of een mobiel apparaat (smartphone of tablet).

Product toegevoegd aan verlanglijst

Crezzur gebruikt cookies om je een betere website te kunnen bieden.